Styrelse

Stiftelsen företräds av en styrelse som består av sju ledamöter vilka utses av: Akademin för Tekniska Vetenskaper, Finlands Näringsliv EK, Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, Uppfinningsstiftelsen, VTT Tekniska Forskningscentralen, Stiftelsen för Åbo Akademi, Walter Ahlströms Stiftelse.

Styrelsen består av följande medlemmar:

Markku Wilenius

Walter Ahlströms stiftelse

(Ordförande)

Richard Fagerström
VTT

Marja Pirttivaara
Sitra

Pekka Pokela 
Akademin för Tekniska Vetenskaper

Carl-Eric Wilen
Stiftelsen för Åbo Akademi

Mikko Vieltojärvi
Näringslivets centralförbund EK

Juhani Talvela
Uppfinningsstiftelsen

Niklas Törnkvist
Runar Bäckströms stiftelse
Ombudsman

Johanna Linna
Runar Bäckströms stiftelse
Ombudsman

Donationer

Stiftelsen tar gärna emot donationer, ifall ni är intresserade av att stöda stiftelsens ändamål, vänligen tag kontakt med styrelsen: info@runarbackstrominsaatio.fi

Regler